Skip navigation MENU

Geschiedenis van Palermo

Volgens de overlevering beleefde Palermo haar gouden eeuw van de 9e tot de 11e eeuw na Christus. In die tijd was het één van de meest welvarende steden in het Middellandse Zee gebied. Palermo had weelderige tuinen en prachtige paleizen en moskeeën.

Na de verovering door de Noormannen in de decennia 1060-1080 werden de meeste paleizen en moskeeën vernield. De nieuwe machthebbers plantten er hun eigen culturele wortels. Daardoor zag Palermo de totstandkoming van een unieke ‘Arabisch-Normandische’ stijl. Het is een unieke artchitectuur met arabische versieringen, Romeinse architectuur en Byzantijnse mozaïeken.

Palermo was de thuisbasis van een van de beroemdste keizers van de Middeleeuwen: Frederik II fo Swabi, ook wel ‘Stupor Mundi’ genaamd.